top of page

בחירה בחיים

"אין לך דבר שהאדם החופשי ממעט לחשוב בו כמו המוות. חוכמתו אינה התבוננות במוות אלא התבוננות בחיים" ברוך שפינוזה

רובנו מקיימים טקסים ואורחות חיים שהם בעצם אמונות שאנחנו מאמצים לגבי מה יכול לשמור עלינו מפני מוות.מה יכול לעלות את הסיכוי שנסיים את החיים עם פחות סבל: תזונה, רופאים, מנוחה, עבודה נכונה, ועוד.לפחד מפני המוות יש תפקיד מרכזי בחווייתנו הפנימית. הוא רודף אותנו, נמצא תמיד בקצה גבול המודעות ומערער את היציבות. המוות הוא עובדת חיים. המודעות למותנו מדרבנת אותנו לשפר את חיינו ומגבירה את ההנאה מעצם החיים. מודעות למוות מרחיקה אותנו מעיסוקים טריוויאליים ומעניקה לחיינו עומק ונקודת מבט שונה.    

bottom of page