top of page

בניית משמעות

"מי שיש לו 'למה' שלמענו יחיה, הוא יוכל לשאת כמעט כל איך"

פרידריך ניטשה

כל אדם זקוק למשמעות בחייו. איש אינו רוצה לחיות סתם, ללא תכלית. איש אינו רוצה לפספס את חייו, לבזבז אותם.בני האדם הם המקור למשמעות של המציאות והם ממציאים אותה בכל עת. מה שהופך אותם גם לחופשיים להשליך הצידה דרך אחת, להביט ולהתנהל בעולם לטובת כל דרך אחרת.אנו נולדים לתוך עולם חסר משמעות ומייצרים לעצמנו משמעות פרטית מתוך מגוון רחב של אפשרויות.

אירועי חיים טראומטיים יכולים להוות נקודת מפנה עבור אדם. בשעת משבר, תפיסות עולם מובנות מאליהן, עוברות טלטלה ומביאות לידי בחינה מחודשת שלהן. הצמיחה והגדילה נובעים מתוך הרצון להתפתח.​

bottom of page