top of page

גיבוש זהות אישית

"כל אדם חייב להמציא את דרכו" ז'אן פול סארטר

אנו המחברים של ספר חיינו. יש לנו את החופש לבחור להיות מי שאנחנו. להיות אותנטיים, לנהל את חיינו מתוך בחירה מודעת. אנו היוצרים הבלעדיים של עצמנו, מגדירים את עצמנו, בוראים את הקיום שלנו ואת מערכות היחסים שלנו בעולם באמצעות המעשים שלנו וההתנהלות היום יומית. באותו האופן, אנו יוצרים את מצוקותינו. כדי להשתנות, אנו חייבים תחילה לקבל על עצמנו אחריות על החופש להפוך את עצמנו למי שאנחנו בוחרים להיות בתוך המפגש הזה עם העולם.

bottom of page