top of page
Rock in Sand

הברית הטיפולית

הברית הטיפולית הינה הקשר שייווצר בינינו, מערכת היחסים שתירקם, המבוססת על אמפטיה וכבוד.זהו אינו חוזה כתוב אלא יחסי אמון ואינטימיות שנפתח בינינו ויאפשרו לך  להביא את עצמך לתוך הטיפול בנוחות, כשאני אהיה שם עבורך.בקשר הזה תפקידי לזהות את  צרכיך הרגשיים ולנסות להיענות להם. בדרך זו ניצור סביבה בה ניתן להתפתח ולייצר שינוי.

bottom of page