top of page
Wooden Furnitures

המפגש הטיפולי

מטרת המפגש הטיפולי היא לאפשר לך להגדיל את המודעות שלך  למקום בו אתה נמצא, לדרך שהובילה אותך למקום זה ולמקום שאליו אתה חושב שתרצה ללכת.בתוך התהליך הטיפולי נבין יחד ש:

רק אנחנו יכולים לשנות את העולם שיצרנו

אין סכנה בשינוי

כדי לקבל את מה שאנו רוצים באמת אנחנו חייבים להשתנות

יש בנו את הכוח לשנות 

אנו נתמקד בעתיד, בהחלטות המשפיעות עליך, ביעדים שאת/ה מציב/ה לעצמך. אני כמטפלת אלמד להכיר את דרכך בעולם, כדי שאוכל לעבוד איתך בתוך עולמך. באמפטיה, באכפתיות ובגובה העיניים, אהיה איתך ברגעי הקושי ואסייע לך לגלות את דרגות החופש שלך גם במצבים מורכבים.בתוך הטיפול תלמד לתת מקום לאני האותנטי שלך,  ותוכל למצוא את המשמעות הפרטית המתאימה והנכונה לשלב הזה בחייך.

 

bottom of page