top of page

חיים אותנטיים

"אני חותר להיות עצמי ולהתנהג כעצמי"

דונלד ויניקוט

המילה אותנטיות נקשרת פעמים רבות למילה "אמת". האותנטיות היא ההכרה בחופש הבחירה של אדם.

האדם האותנטי מכיר בחופש שלו.

האדם האותנטי לא מאשים אחרים בבחירות שלו.

אותנטיות הינה פתיחות לאינספור האפשרויות הגלומות ובחירתן של אלו המשקפת את האמת שלנו, ולא את האמת של אחרים.

אותנטיות היא היכולת להסביר לעצמנו בכנות מה הוביל אותנו לבחור בדרך זו או אחרת. בחירה של אדם באותנטיות היא בחירה בהליכה אחרי האמת עבורו. בחירה במהות פנימית המשוחררת מהשפעתם של בני אדם אחרים. בחירה באותנטיות היא בחירה באפשרויות הקיום הייחודיות עבור האדם ובדברים המספקים לו משמעות אישית. בחירה באותנטיות היא גם בחירה להשתחרר מנורמות חברתיות, תרבותיות והסחות דעת.כשאנו מדברים על בחירה קיומית באותנטיות אנו מתכוונים להליכה אחר האמת מתוך השלמה פנימית וזהות חזקה ומגובשת.

 

bottom of page